Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Economie

Nieuws

Koeweit staat de import van vaarzen uit Nederland weer toe.

Nieuws

Duitsland heeft in 2005 ruim 70.000 vaarzen geëxporteerd naar 34 verschillende landen. Dat is een toename van bijna twintig procent ten opzichte van 2004.

Nieuws

In het kalenderjaar 2005 zijn ongeveer 50.000 stuks fokvee de grens overgegeaan. Dat meldt Veepro Holland.

Nieuws

De totale ziektekosten per koe zijn in circa vijf jaar tijd gestegen van 62 naar 77 euro. Dat heeft Alfa Accountants en Adviseurs berekend voor de bij Alfa aangesloten melkveebedrijven. Vooral de hogere medicijnkosten dragen bij aan de stijging. Deze namen toe van 32 naar 46 euro. Enerzijds zijn de duurdere medicijnen daar volgens Alfa debet aan, anderzijds ziet het bedrijf ook ontwikkelingen die mogelijk het medicijngebruik doen toenemen. Zo is het beweidingssysteem veranderd van volledig beweiden naar sterk beperkt weiden en summerfeeding. Bovendien ziet Alfa een productiestijging per man van 450.000 naar 500.000 kilo melk. Ook het meer opstallen en de kwaliteit van de oude stallen zal invloed hebben op de ziektekosten per koe. De ziektekosten per koe zijn niet alleen de veeartskosten, maar ook alle preventieve middelen zoals uierdip en formaline.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Recente reacties

right