Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Economie

Nieuws

Meer weidegang leidt tot extra inkomen

20-12-2012  · 6 reacties

Een bedrijf met 140 koeien verdient tussen de 0,2 en 2 euro per honderd kilo melk extra door de koeien te weiden.

Weidegang vooral voordelig vanwege lagere kosten voor loonwerk

Nieuws

Op Nederlandse melkveebedrijven daalde het gemiddelde inkomen uit het bedrijf van 58.000 euro in 2011 naar 38.000 euro in 2012.

Zestig procent van de melkveebedrijven sluit 2012 af met een positieve nettokasstroom

Nieuws

Bedrijven in de zuivelsector zijn een nieuw initiatief gestart om de concurrentiepositie van de Nederlandse zuivelsector in het buitenland te versterken.

Nederland heeft een sterke naam als zuivelland

Nieuws

De Nederlandse veestapel heeft in 2011 13 miljoen kilogram minder stikstof en 9 miljoen kilogram minder fosfaat uitgescheiden.

Mineralenuitstoot daalde deels door minder rundvee en aangepast voer

Nieuws

Koop- en leasemelk waren afgelopen maand in trek.

Meer veehouders leaseden of kochten in november melkquotum

Nieuws

Bijna negentig procent van de melkveehouders ziet schommelingen in de melkprijs als een belangrijk bedrijfsrisico. Dat blijkt uit een onderzoek van Geelen Consultancy onder 161 melkveehouders.

De melkprijs is volgens Geelen Consultancy het belangrijkste bedrijfsrisico

Nieuws

De animo om een melkveebedrijf over te nemen is gemiddeld twee keer zo groot als bij een ander type landbouwbedrijf.

Grote bedrijven hebben vaker een opvolger

Nieuws

Melkveehouders met minimaal 75 melkkoeien verwachten dat het gemiddeld aantal koeien op hun bedrijf stijgt van 118 naar 150 in het jaar 2017.

Melkveehouders verwachten in 2017 meer koeien te melken

Nieuws

De dalende grasopbrengst en de afnemende voederwaarde van gras zet Melkweg 2020-deelnemers Klaas en Martine Schoone aan het denken. 

Klaas en Martine Schoone denken vanwege afnemende grasopbrengst na over sturen op voervoorraad

Nieuws

Vlaamse mestbalans in evenwicht

05-11-2012  · 2 reacties

Volgens het jongste voortgangsrapport van de Mestbank is de Vlaamse mestbalans voor het vierde jaar op rij in evenwicht.

Door derogatie kon in 2011 6,3 miljoen kg stikstof extra worden afgezet op Vlaamse landbouwgrond
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Recente reacties

right