Sitemenu

vrijdag 12 augustus 2022
left
content-main-left

Nieuws

Binnen de Europese Unie (EU) komt demissionair staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker in september met een uitgewerkt voorstel om rundvee te laten identificeren door middel van een maagbolus.

Op dit moment vindt er een herziening plaats van de Europese regelgeving van de Identificatie en Registratie van runderen (I&R). De insteek hiervan is het in de toekomst mogelijk maken van elektronische identificatiemiddelen in plaats van de huidige oormerken.

Geen ingreep op het dier

In een brief aan de Tweede Kamer geeft Bleker aan dat hij zich wil inzetten voor alternatieve dieridentificatie, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een ingreep bij het dier zoals die nu met oormerken plaatsvindt. Het gebruik van oormerken stuit bij sommige veehouders op gewetensbewaren. In het voorstel zal Bleker wijzen op de mogelijkheid voor het gebruik van een maagbolus met een chip als alternatief voor oormerken bij runderen.

Ervaring met maagbolus

In Nederland is er al enige ervaring met het toepassen van een identificatiebolus bij runderen. Eind jaren negentig heeft Nederland meegedaan met een groot opgezette Europese proef. Voor schapen en geiten is het toepassen van een bolus in combinatie met een ander identificatiemiddel al een gangbare toegestane identificatie.

Het gebruik van oormerken stuit bij sommige veehouders op gewetensbewaren
Het gebruik van oormerken stuit bij sommige veehouders op gewetensbewaren
right