Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Veehouders kunnen koeien die mastitis of slepende melkziekte krijgen vroegtijdig opsporen dankzij inline metingen aan melk. 

Inline melk meten is een meting tijdens of vlak na het melkproces. Naast geleidbaarheid, kleur, lactose, vet en eiwit is het ook mogelijk om progesteron en diverse enzymen in melk te analyseren.

Vroegtijdig mastitis meten

Het technisch meest uitgebreide apparaat is de Herd Navigator van DeLaval. Deze meet mastitis aan de hand van het enzym LDH. Dit kan al drie tot vier dagen voor de klinische infectie. Op dit moment is het advies om na de tweede of derde attentie te gaan behandelen. Negentig procent van de infecties kan een koe zelf genezen.

Daarnaast meet de Herd Navigator slepende melkziekte via betahydroxyboterzuur, tochtigheid, dracht en cysten door middel van het hormoon progesteron en de eiwit-/energievoorziening van de veestapel via het melkureumgehalte.

Dure snufjes

Of alle nieuwe snufjes ook daadwerkelijk hun geld opbrengen is de vraag. Onafhankelijk melkwinningsspecialist Johan Grolleman ziet vanwege de lagere kosten wel wat in het combineren van data die goedkoper verzameld worden. Bijvoorbeeld het meten van de uiergezondheid uit een combinatie van geleidbaarheid en kleur van de melk.

Lees meer in het februarinummer 1 van Veeteelt.

Tabel - Overzicht mogelijkheden inline melkmeetapparatuur per aanbieder

    Herd Navigator
DeLaval
VMS
DeLaval
MQC
Lely
Afilab
Fullwood
stofwisseling vet nee nee ja ja
  eiwit nee nee ja ja
  lactose nee nee nee ja
  ureum ja nee nee nee
  ketose ja nee nee nee
uiergezondheid celgetal nee ja ja ja
  geleidbaarheid ja ja ja ja
  bloed in melk ja ja ja ja
  kleur van melk ja ja ja nee
  LDH ja nee nee nee
vruchtbaarheid progesteron ja nee nee nee
  activiteit ja ja ja ja
jaarkosten ** gebruik (totaal) geen opgave 21 5 tot 10 --
  onderhoud geen opgave 4 -- 10/unit
aanschafwaarde (euro)   geen opgave 8500 in de robot 1600/unit

 

Mastitis of slepende melkziekte vroegtijdig opsporen
Mastitis of slepende melkziekte vroegtijdig opsporen
right