Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Per 1 januari 2010 moeten rundveehouders voor afvoer van een dier informatie over herkomst, gezondheidsstatus en medicijngebruik melden aan het slachthuis. Deze overheidseis (de Voedselketeninformatie, VKI) is gericht op de voedselveiligheid en is bedoeld om het vlees te kunnen traceren.

CRV en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) spelen hierop in met het nieuwe internetproduct CowTrack. Hiermee voldoen veehouders, handelaren en slachthuizen in één keer aan VKI. CowTrack maakt de administratie snel en eenvoudig uitvoerbaar door gebruik te maken van bestaande i&r-meldkanalen. Het programma stuurt relevante informatie van een dier automatisch door naar handelaar, slachthuis of verzamelplaats.
Nieuw voor veehouders is dat zij deze mutatie voorafgaand aan de afvoer moeten invoeren. Vooralsnog moet de daadwerkelijke afvoer daarna nog wel normaal gemeld worden, maar op termijn zou dit ook via de handelaar kunnen lopen.  

Geboortebewijs wellicht niet meer op papier

Het nieuwe product CowTrack verlicht verder de administratieve last rond de verplaatsing van kalveren. Bij het melden van een kalf dat niet voor eigen opfok bestemd is, krijgt de handelaar automatisch een overzicht van kalveren die hij moet ophalen. Het geboortebewijs is op termijn mogelijk niet meer nodig, deze informatie zit al in de betreffende melding.

CowTrack maakt gebruik van bestaande i&r-meldkanalen
CowTrack maakt gebruik van bestaande i&r-meldkanalen

extra info bij afvoer dier door de overheid

Dacht dat de administratieve rompslomp zou verminderen? wordt alleen maar meer, kunt ze beter met rendac meegeven.

Agrarische administratie

Ik vind dit nou een goed voorbeeld hoe meer paperassen het de boer alleen maar lastiger maakt. Ik snap heus wel de gedachte achter de registratie maar het is zoveel wat op conto van de boer komt. Daarom kan ik van harte ieder aanbevelen om bepaalde administratieve taken uit te besteden aan bedrijven die affiniteit hebben met onze sector. http://www.aecuden.nl/eindhoven
right