Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Per 1 september wordt een nieuw Vlaams afstammingsregistratiesysteem ingevoerd. Met de nieuwe registratie worden alle dieren op het bedrijf geregistreerd.

De belangrijkste verandering, zegt CRV, in het nieuwe systeem is dat veehouders niet meer per dier maar op bedrijfsniveau deelnemen aan de afstammingsregistratie. Dit geeft veehouders de mogelijkheid om meer met de geregistreerde gegevens te doen door een beter inzicht in de prestaties op dierniveau.
De tariefstructuur van de vernieuwde afstammingsregistratie is zo aangepast dat de totale kosten van het systeem niet hoger worden. Bovendien subsidieert de Vlaamse overheid deze vernieuwde vorm van registratie.

Jaarbijdrage bedrijfsregistratie

€ 0 (€ 11,50 – € 11,50 overheidssubsidie)

Bijdrage afstammingsregistratie per aanwezig dier per kwartaal

€ 0,12 (€ 0,14 – € 0,02 overheidssubsidie)

Bijdrage afstammingsregistratie per geboren kalf

€ 0,50

Abonnement internetkaarten per aanwezig dier per kwartaal

€ 0,04

Registratiekaart per post, maandelijkse verzending

€ 1,35

Registratiekaart per post, dagelijkse verzending

€ 1,65

Nieuwe tariefstructuur afstammingsregistratie per 1 september 2009

 

Nieuw Vlaamse afstammingsregistratie registreert alle dieren op het bedrijf
Nieuw Vlaamse afstammingsregistratie registreert alle dieren op het bedrijf
right