Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Door gebruik van fosforarmer krachtvoer hoeft een melkveehouder geen mest meer af te voeren op basis van fosfaat. Hierdoor zijn nadelige economische gevolgen door aanscherping van de fosfaatnormen te vermijden. Dit blijkt uit een studie op vier Koeien & Kansen-bedrijven.

Aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen heeft voor sommige melkveebedrijven geen gevolgen. Andere moeten honderden tonnen mest meer afvoeren, dat volgens deze studie kan leiden tot een daling van het inkomen van rond de 4000 euro. Vooral intensieve bedrijven en bedrijven met een fosfaattoestand 'hoog' kunnen vanaf 2010 tegen extra kosten aanlopen. De vier bedrijven in deze studie moeten zonder aanpassingen allemaal mest afvoeren in 2015.

Twee gram minder

Met twee gram fosfor minder per kilogram krachtvoer hoeft geen van deze bedrijven mest af te voeren op basis van fosfaat. In alle gevallen wordt de gebruiksnorm voor stikstof de beperkende factor. Alleen via BEX kan de melkveehouder zijn stikstof- en fosfaatexcretie aantonen, waardoor hij minder mest hoeft af te zetten. Door het verlagen van het fosforgehalte met twee gram per kilogram krachtvoer daalt het fosfaatgehalte in de mest met 0,3 tot 0,4 kilogram per ton.

Fosforarm krachtvoer is iets duurder dan gewoon krachtvoer. In deze studie is gerekend met een euro per 100 kilogram hogere krachtvoerprijs bij twee gram minder fosfor. 

Download Rapport 53 'Economisch perspectief verlaging fosforgehalte in krachtvoer'

Met twee gram minder fosfor per kilo krachtvoer geen mestafvoer op basis van fosfaat
Met twee gram minder fosfor per kilo krachtvoer geen mestafvoer op basis van fosfaat
right