Sitemenu

woensdag 20 oktober 2021
left
content-main-left

Nieuws

DPS verdwijnt

21-06-2006

De duurzameprestatiesom (DPS) gaat mogelijk dit jaar nog verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een totaalindex die ook functioneel exterieur in zal wegen. Veehouders en KI-organisaties zijn ontevreden over de huidige DPS omdat deze onvoldoende rekening houdt met het exterieurniveau van stieren.
In opdracht van NVO, de organisatie die verantwoordelijk is voor de fokwaardeschatting, onderzocht de leerstoelgroep Fokkerij en Genetica van Wageningen Universiteit de totaalindexen DPS van NRS, DPST van Alta en PBI van KI Samen. Die studie is afgerond en het resultaat is een nieuwe totaalindex die eind juni ter beoordeling aan de NVO en KI-organisaties wordt voorgelegd.
In afwachting van die discussie kan de exacte invulling nog niet worden gegeven, maar fokkerijprofessor Johan van Arendonk geeft in een interview in Veeteelt wel aan dat DPS te ingewikkeld was. Daardoor verdwijnt onder meer afkalfgemak uit de totaalindex.

Veehouders die straks gaan fokken op de nieuwe totaalindex kunnen volgens Van Arendonk sterke, aantrekkelijk uitziende koeien verwachten, die naast een goed economisch rendement ook werkplezier opleveren. Over een naam voor de nieuwe totaalindex wordt nog nagedacht.

right