Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Een enqu?te van Biologica over verbreding in de biologische landbouw wijst uit dat zestig procent van de ondernemers in deze sector zijn product vanaf het erf aan de consument verkoopt.
De resultaten van de enqu?te zijn gebaseerd op 226 respondenten uit de land- en tuinbouw. Degene die producten van eigen bedrijf verkoopt, doet dit vaak via een boerderijwinkel of internet. Een groot deel van deze ondernemers vult zijn assortiment aan met biologische producten die niet van het eigen bedrijf afkomstig zijn.
Van de ondervraagden gaf 49 procent aan activiteiten rond natuurbeheer op zijn bedrijf uit te oefenen. Een kwart van de bedrijven doet aan verbreding door het geven van excursies, terwijl 16 procent een zorgboerderij heeft.
Gemiddeld hebben de biologische boeren 2,2 aanvullende activiteiten. In de conclusies geeft Biologica wel de aantekening dat naar verhouding waarschijnlijk meer multifunctionele bedrijven hebben meegedaan aan het onderzoek.

right