Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

Bedrijfsreportage boer Richard, Kleve

 • Tot 2003 runde Richard Tersteeg het ouderlijk bedrijf in het Gelderse Netterden met 140 melkkoeien.
  Richard Tersteeg
 • In 2005 is Richard toegetreden tot het bedrijf van zijn compagnons waarmee ze onder de naam BMW Agro nu 1000 koeien melken.
  BMW Agro
 • Het koppel is verdeeld in zes groepen waaronder een vaarzen- en een hospitaalgroep.
  Zes groepen
 • De koeien worden per groep in de wachtruimte gedreven en gemolken.
  Wachtruimte
 • Het melken gebeurt twee keer per dag in een vijftigstands draaimelkstal.
  Carrousel
 • De tochtwaarneming bij de melkkoeien is geheel gebaseerd op stappentellers.
  Stappentellers
 • Alle koebehandelingen gebeuren na het melken in het voerhek.
  Koebehandelingen
 • Door elektronische oormerken zijn de gegevens van de koeien op de voergang uit te lezen.
  Koeherkenning
 • In het strohok verblijven net afgekalfde koeien die pas naar het strohok gaan als de pootjes zichtbaar zijn.
  Strohok
 • BMW Agro doet de hele jongveeopfok zelf op verschillende locaties.
  Jongveeopfok
 • Het rantsoen van de koeien bestaat uit zeventig procent snijmais.
  Rantsoen
 • De brede open nok zorgt voor schoorsteenventilatie. De lager gelegen dakplaten vangen het eventuele regenwater op.
  Dakconstructie
 • De diepstrooiselboxen zijn nu nog gevuld met zaagsel, maar op korte termijn wordt dat gedroogde mest.
  Diepstrooiselboxen
 • Alle rundveedrijfmest gaat, aangevuld met twintig procent snijmais, in de mestvergister en levert zo biogas op.
  Mestvergister
 • Vanuit de mestvergister komt de mest via meerdere bassins in de mestscheider en binnenkort daarna ook in een drooginstallatie.
  Mestscheider
 • Eén zijde van de ligboxenstal ligt vol met zonnepanelen voor het opwekken van groene energie.
  Zonnepanelen
right