Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

Disclaimer

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de sites van Veeteelt. Door het bezoeken van deze websites accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze internetsites worden u aangeboden door Veeteelt. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Veeteelt is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze websites. Veeteelt behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein Veeteelt.nl, VeeteeltVlees.nl en Veeteeltforum.nl) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij Veeteelt niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyrights

Op de inhoud van deze sites (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het materiaal op deze sites mag alleen door een geregistreerde bezoeker gebruikt worden. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze sites aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Veeteelt. Via de contact menu optie kunt u contact opnemen met Veeteelt voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

E-mail gebruik

Aan Veeteelt toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan Veeteelt niet garanderen dat de e-mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. Veeteelt is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door Veeteelt. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Geldende jurisdictie

Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de sites en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Veeteelt van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, welke wij op het eerste verzoek kosteloos toezenden of te openen is onder deze link: algemene voorwaarden.

right