Sitemenu

zaterdag 19 september 2020
left
content-main

Stalbouw

Nieuws

Veehouders kunnen weer subsidie aanvragen voor investeringen in duurzame stallen en houderijsystemen. De maximale subsidie per aanvraag is 200.000 euro. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

2,5 miljoen euro beschikbaar voor duurzame stallen

Nieuws

Koeien hebben op stal minimaal 8,6 vierkante meter loop- en ligruimte nodig om negatieve effecten op melkproductie en welzijn te voorkomen. Dat meldt de European Food Safety Authority (EFSA) in een advies aan de Europese Commissie.

Veel ligruimte noodzakelijk volgens EFSA

Nieuws

Duitsland telt steeds meer melkrobots. Op dit moment heeft 3,5 procent van de veehouders met meer dan vijftig koeien een melkrobot.

Aantal robots in Duitsland neemt toe

Film bekijken

Nieuwe stal UU

17-06-2009
Loading player

Veeteelt heeft beelden gemaakt van de nieuwe kliniek van de faculteit van Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.

Film bekijken

Vrijloopstal

13-05-2009
Loading player

Veeteelt brengt de vrijloopstal in beeld en interviewt de Israëlische stalarchitect Yehuda Sprecher.

Nieuwbouw 1

Omschrijving nieuwbouw 1

Nieuws

Met de broeikasgaswijzer kunnen melkveehouders op internet nagaan hoeveel broeikasgassen ze produceren.

Nieuws

Van alle Nederlandse melkveehouders met minimaal 80 melkkoeien heeft 19,7 procent plannen om te investeren in een nieuwe ligboxenstal binnen nu en twee jaar. Dat blijkt uit een telefonische inventarisatie van AgriDirect uitgevoerd in opdracht van Agriprom.

right