Sitemenu

zaterdag 19 september 2020
left
content-main

Stalbouw

Nieuws

Veel melkveehouders vinden het redelijk dat aan grootschalige melkveebedrijven strengere eisen ten aanzien van milieu en dierwelzijn worden gesteld.

'Imagoprobleem in de grootschalige veehouderij niet te wijten aan ondernemers zelf'

Nieuws

Voor veehouders die willen investeren in huisvesting en daarbij extra rekening houden met dierenwelzijn is elf miljoen euro beschikbaar.

Dienst Regelingen organiseert voorlichtingsdagen integraal duurzame stallen bouwen

Nieuws

Grofweg de helft van de melkveehouders in Nederland en Vlaanderen wil investeren in de huisvesting van hun melkvee.

Het investeringsgedrag verschuift van quotum naar huisvesting

Nieuws

Ronde stal leverbaar in Nederland

14-10-2009  · 1 reactie

De in Engeland ontworpen ronde stal heeft sinds kort een importeur.

De ronde stal met een diameter van 30,25 meter kost ongeveer 65.000 euro

Nieuws

Er is een ruimere regeling in de maak voor jonge boeren die het komend jaar weer willen investeren in hun bedrijf.

Een nieuwe regeling voor jonge investerende boeren is in de maak

Nieuws

'De meest monsterlijke fabriekshallen worden in het landschap neergezet,' vindt Han Lörzing, adviseur ruimtelijke kwaliteit voor de provincie Utrecht.

'Overheid moet zelf schuren bouwen'

Nieuws

Over vijftien jaar telt Nederland 1000 tot 2500 bedrijven met meer dan 250 melkkoeien. Tot de helft van de Nederlandse veestapel is dan op deze bedrijven gehuisvest.

Ligging melkveebedrijven met meer dan 250 melkkoeien per bedrijf
right