Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

Stalbouw

Nieuws

Het aantal melkveebedrijven met meer dan 250 koeien is in bijna tien jaar tijd verviervoudigd. Dat blijkt uit cijfers van de CBS-landbouwtelling die door Alterra zijn verwerkt.

In 2010 lag het aantal bedrijven met meer dan 250 koeien op ruim 150

Nieuws

Veehouders krijgen een extra sturingsmogelijkheid op het stalklimaat met de nieuwe zijwandventilatie van Beerepoot Stalinrichtingen.

Met een extra windbreekgaas is het klimaat eenvoudiger constant te houden

Nieuws

Uit onderzoek in vrijloopstallen lijkt de compostbodem het beste uit de bus te komen. In oktober brengt Wageningen UR Livestock Research een rapport uit over de eerste ervaringen op drie proefbedrijven met verschillende typen bodems.

Vrijloopstal met compostbodem lijkt interessant

Nieuws

Op 1 januari 2010 waren er in de Nederlandse melkveehouderij 2 procent duurzame stallen. Minister Verburg streeft naar 5 procent duurzame stallen in 2011.

Melkveehouderij realiseert naar verwachting geen 5 procent duurzame stallen in 2011

Nieuws

Leo en Artje de Jong in Beusichem namen in december 2009 hun nieuwe ligboxenstal in gebruik. De bovenbouw is niet alledaags, de veehouders kozen voor een serrestal vanwege extra licht en lagere bouwkosten. Veeteelt nam een kijkje.

De serrestal biedt ruimte aan maximaal 200 dieren

Nieuws

De oproep voor de ontwikkeling van integraal duurzame stal- en houderijsystemen van minister Gerda Verburg van LNV leverde 32 projecten op

Courage ontving een cheque voor het project 'Ontwikkeling Koeientuin'

Nieuws

Melkveehouders vroegen voor 41 miljoen subsidie aan op de regeling integraal duurzame stallen.

Ondernemers weten eind juni welke voorstellen het ministerie van LNV honoreert

Nieuws

In Veeteelt maart 1 staat een bedrijfsreportage over het melkveebedrijf van Jos en Wern van Asseldonk in Gemert.

De nieuwe ligboxenstal biedt ruimte voor 327 koeien

Nieuws

Wageningen UR Livestock Research biedt ondernemers ondersteuning bij het ontwerpen van een integraal duurzame stal. Hiervoor stelde minister Gerda Verburg van LNV begin december 2,2 miljoen euro ter beschikking.

Wageningen UR biedt u ondersteuning bij de ontwikkeling van een duurzame stal
right