Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

Melkprijs

Nieuws

Run op slachtpremie in de VS

18-05-2009  · 1 reactie

In de Verenigde Staten hebben 388 melkveehouders 102.898 koeien aangemeld voor het CWT-programma. In het CWT-programma worden veestapels vrijwillig aangemeld voor de slacht.

Ook grote bedrijven melden zich voor het CWT-programma

Nieuws

In 2020 heeft een melkveebedrijf in Nederland 150 koeien.

Aantal koeien per bedrijf stijgt naar 150 in 2020

Nieuws

De wil van rundveehouders om te investeren is fors afgenomen, zo meldt marketingspecialist AgriDirect.

Minder investeringsplannen voor voermengwagens

Nieuws

De Duitse overheid gaat als eerste Europese lidstaat melkveehouders helpen om de lage melkprijs te overleven. Dat meldt Agriholland op zijn website.

Duitse melkveehouders krijgen steun van overheid

Nieuws

 

Koninklijke FrieslandCampina heeft in 2008 een winst geboekt van 135 miljoen euro. Ten opzichte van vorig jaar is dat 121 miljoen euro minder.

FrieslandCampina betaalde 36,37 eurocent per kilo melk in 2008

Nieuws

 

De Europese Landbouwraad heeft besloten geen nieuwe maatregelen te nemen tegen de lage melkprijzen. Ook ziet de raad geen aanleiding de geleidelijke verruiming van de melkquota uit te stellen.

 

Europa stelt de quotumverruiming niet uit

Nieuws

 

Het inkomen van een melkveebedrijf in 2008 staat ondanks een hogere melkprijs aan het begin van dit jaar sterk onder druk door sterk gestegen kosten voor voer, kunstmest en machines. Dit rapporteert het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

 

Lager inkomen in 2008 voor melkveesector

Nieuws

 

Het LEI heeft op basis van voorlopige bedrijfsresultaten van 2007 de kostprijs van dat jaar becijferd op 42 euro per 100 kilo melk. De totale (inclusief berekende) kosten kwamen uit op bijna 54 euro per 100 kg melk.

 

Nieuws

De achterstand van de Vlaamse melkproductie ten opzichte van de beschikbare hoeveelheid quotum is opgelopen tot ruim 67 miljoen kg melk.

Achterstand Vlaamse melkproductie lijkt niet meer in te halen

Nieuws

 

De twee grootste Nederlandse zuivelcoöperaties Friesland Foods en Campina presteren wat betreft de uitbetaalde melkprijzen bovengemiddeld in vergelijking met dertien andere grote zuivelondernemingen in Europa.

 

right