Sitemenu

zondag 19 september 2021
left
content-main

Antibioticagebruik

Nieuws

In 2010 is het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderijsector met 12 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het is niet bekend hoeveel rundveehouders hebben bijgedragen aan de antibioticareductie

Nieuws

De Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierenhouderij in Nederland dringt erop aan dat dierenartsen en veehouders alle antibiotica die ze gebruiken, registreren in een centrale database. Eind dit jaar moet die database actief zijn.

Ook stuurgroep wil halvering van het antibioticagebruik in 2013

Nieuws

Subklinische mastitis vroegtijdig behandelen met antibiotica kan leiden tot een vermindering van het aantal mastitisgevallen op melkveebedrijven. Bovendien leidt het op de lange termijn tot een verminderd antibioticagebruik en lagere behandelkosten.

Mastitis vroeg behandelen voorkomt verspreiding van de ziekteverwekker

Nieuws

Minister Gerda Verburg van LNV houdt vast aan een reductie van het antibioticagebruik met 50 procent in 2013.

Minister Verburg zet de AID gerichter in op groep dwarsliggende veehouders en dierenartsen

Nieuws

Zo'n 37 procent van de melkveehouders werkt inmiddels met een bedrijfsbehandelplan voor mastitis.

Samenwerking dierenartsen en melkveehouders voor beperking antibioticagebruik

Nieuws

Minister Gerda Verburg van LNV wil dat het antibioticagebruik in de veehouderij in 2013 het niveau van 1999 heeft.

Minister Verburg wil in drie jaar tijd antibioticumgebruik halveren

Nieuws

Antibioticagebruik wordt niet minder als dierenartsen het voorschrijven van medicijnen en de verkoop ervan scheiden. Dit blijkt uit een rapport van adviesbureau Berenschot.

Voor de veehouder is de kostprijs de doorslaggevende prikkel voor antibioticagebruik

Nieuws

De brief aan de Tweede Kamer waarin staat dat het antibioticagebruik in 2011 met 20 procent moet zijn afgenomen, was niet door minister Gerda Verburg getekend.

Inhoud brief antibioticagebruik kan nog veranderen

Nieuws

Minister Gerda Verburg neemt maatregelen als veehouders en dierenartsen het antibioticagebruik in 2011 niet met 20 procent terugdringen ten opzichte van 2009.

80% antibiotica verkocht door 5% dierenartsen

Nieuws

Met het antibioticum Naxcel® Cattle van Pfizer tegen tussenklauwontsteking heeft de melkveehouder geen wachttijd voor de melk en is de wachttijd voor vlees slechts negen dagen.

Europese registratie voor antibioticum tegen tussenklauwontsteking
right