Sitemenu

woensdag 21 september 2022
left
content-main

Wismans, W.M.G.

Veranderingen in netto melkgeldindex van koeien

Op basis van andere toekomstverwachtingen en nieuwe parameters zijn de wegingsfactoren aangepast. Een en ander wordt met een berekeningsvoorbeeld toegelicht

Herkontroles [van de melkcontrole]

De redenen voor het uitvoeren van een hercontrole, een extra melkcontrole een dag na de officiele melkcontrole en de eventuele gevolgen hiervan worden beschreven

Opnieuw sterke produktiestijging: de Nederlandse Melkkoe realiseerde 500 kg vet en eiwit

De hoogste produktie werd gerealiseerd in de provincie Flevoland; voor het eerst in de geschiedenis werd de melkproduktiegrens van 7000 kg melk per koe per jaar overschreden

Nederlandse zwartbonte stamboekkoeien passeren 7000 kg melk

De NRS-directeur technische zaken bespreekt de cijfers van de gemiddelde produktie en van de hoogst gescoorde bedrijven in 1988/'89

Melkkontrole en haar kengetallen

Speciale aandacht voor elektronische melkmeters en voor de deelname aan melkcontrole en stamboekregistratie in Nederland, vergeleken met andere landen

Nederlandse fokkerijprestaties bij zwartbonten in internationaal perspektief gezien

De NRS-directeur schetst de ontwikkelingen in een aantal belangrijke rundveehouderijlanden in de periode 1979-1989 aan de hand van cijfers

Japanse markt wenkt

Uitbetaling op eiwit zorgt voor stijgende interesse Nederlands fokmateriaal
Inzicht wordt geboden omtrent de wijze waarop de Japanse veeverbetering georganiseerd is en hoe het Japanse fokprogramma in elkaar steekt
right