Sitemenu

dinsdag 15 juni 2021
left
content-main

Wilmink, J.B.M.

Schommelingen in stierindexen hebben hun eigen achtergrond

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de achtergronden beschreven voor het optreden van schommelingen in de stierindex. Grofweg zijn er 3 momenten, waarop kans op schommelingen het grootst zijn

Hoe denkt de Nederlandse veehouder over alternatieve vormen van melkkontrole?

In een enquete onder 140 veehouders is naar de mening gevraagd over 2 alternatieve vormen van melkcontrole: de alternerende en de doe-het-zelf-methode

Naar subtotaalindexen

Laat veehouder zelf afweging maken tussen hoofdkenmerken
Formulering van bezwaren tegen een totaalindex

Vleesmarkt vraagt flexibiliteit

Strijd tussen gewicht en kwaliteit aktueel
Aan de hand van een discussie tussen zegslieden van de diverse onderdelen van de vleesproduktiesector komen de trends in deze sector naar voren

Koeien op overlevingstocht

Funktionele levensduur uitstekend te voorspellen met funktioneel exterieur
Gezocht is naar de relatie tussen exterieur onderdelen en levensduur bij koeien en tussen exterieurvererving van een fokstier en de levensduur van zijn dochters

Inet voorkomt wegwerpkoe

"Hoogproductieve koe is genetisch gezond"
Ingegaan wordt op het onderzoek naar de correlatie tussen selectie op melkproductie en selectie op levensduur.

Index tussenkalftijd

Min in index betekent kortere tussenkalftijd
Bij het NRS is onderzoek gedaan naar een nieuwe index die de vruchtbaarheid van de dochters van een stier beschrijft: de index tussenkalftijd.

Basisaanpassing

3 artikelen met de titels: Produktiekenmerken; Exterieur; Gebruikskenmerken. Hierin komen de achtergronden omtrent verschuivingen en aanpassingen in de fokwaarden aan de orde
right