Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main

Werf, J.H.J. van der

Groei en karkaskwaliteit bij Holsteinkoeien na selektie op melkproduktie

Bij vergelijking van de resultaten van een Amerikaanse studie en Nederlandse onderzoekgegevens blijkt dat voortgaande selectie op melkproduktie bij het HF-ras niet resulteert in een verdergaande lager

Hoe eerder hoe liever

Stofwisseling bij kalveren als vroege voorspellers van melkproductiecapaciteit
Resultaten van een proef onder 300 vaarskalveren met als doel vroege voorspellers te vinden in de stofwisseling van de kalveren die kunnen worden gebruikt in fokprogramma's voor melkproductie

Verband tussen melkproduktie en vruchtbaarheid

Onderzoeksresultaten naar het verband tussen selectie op melkproduktie enerzijds en vruchtbaarheidskenmerken anderzijds

Stofwisselingskenmerken van kalveren als voorspellers van melkproduktie

Attendering op onderzoek, dat in Nederland, Denemarken, Schotland en Nieuw-Zeeland gestart is naar de mogelijkheid om de erfelijke aanleg voor melkproduktie bij kalveren af te leiden uit metingen aan

Gevolgen van Inet - selektie voor voeropname, energiebalans en gezondheid

In het fokkerij-onderzoek van het Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO) wordt geprobeerd om het gevolg vast te leggen van de erfelijke verbetering voor melkproduktie op voeropname, eff
right