Sitemenu

dinsdag 20 oktober 2020
left
content-main

Werf, H.J. van

Invloed van kruisingseffekten - heterosis en rekombinatie - op de fokwaardeschatting

In dit artikel wordt uiteengezet hoe groot kruisingseffecten zijn en in hoeverre ze van invloed kunnen zijn op de fokkerij, in het bijzonder op de geschatte fokwaarden
right