Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

Velzen, K. van

Levensduurtoppers nader bekeken

Kans op honderdtonners bij nazaten van Etazon Laurel en Etazon Labelle het grootst - ingezonden brief
Fokkerij-analist Kees van Velzen verwijst in een ingezonden brief naar het CRV-jaarverslag 'Koeien en bedrijven in cijfers' met de vraag of we in een vroeger stadium stieren met een grotere kans op du

Waken voor vroegrijpheid

Derde lactatie van koeien verdient zwaardere inweging in de inetformule
De kenmerken levensduur, laatrijpheid en celgetal zouden naast productie als selectiecriteria moeten gelden in de fokkerij volgens fokkerijanalist Kees van Velzen.

Aandacht voor laatrijpheid

Progressie kg eiwitproductie goede voorspeller laatrijpheid - ingezonden brief
Kees van Velzen, voormalig exportdirecteur HG, analyseerde 30 stieren op laatrijpheid en levensduur

Fokken op levensproductie

Laatrijpheid verdient prioriteit bij keuze stiervaders
Kees van Velzen, voormalig exportdirecteur HG, analyseerde 10 matige en 10 topstieren voor levensproductie en vergeleek beide groepen met elkaar
right