Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

Velzen, C.J. van

Zwartbontfokkerij in Engeland aan de vooravond van nieuwe impulsen

De jaarlijkse landbouwtentoonstelling in Stoneleigh, Engeland, met veel aandacht voor de rundveehouderij

Manipulatie van genen en embryotransplantatie

Zeer verschillende zaken
De verschillen tussen genenmanipulatie en embryotransplantatie worden besproken, waarbij de huidige stand van zaken bij beide technieken aan de orde komt

Duurzame stieren ondergewaardeerd

Grote verschillen in aanhoudingspercentage op zevenjarige leeftijd
Benadrukt de fokwaarde duurzaamheid wel voldoende de verschillen in levensduur? De voormalig exportdirecteur HG, Kees van Velzen, vindt van niet.

Melk in de woestijn

Op bezoek bij 2 melkveebedrijven in Saoedi-Arabie, geleid door Nederlanders

Spelers op wereldtoneel

Wat is de rol van Nederlandse stieren nu en straks?
Beschouwing, waarin de rol van Nederland in de internationale melkproductie en in de grote fokprogramma's wordt voorspeld

Slapende reus

Argentinie, land van zilver
Mogelijkheden van uitbreiding voor de melkveehouderij in Argentinie
right