Sitemenu

woensdag 26 januari 2022
left
content-main

Tomassen, F.

Genieten van goed boeren

Efficientie en functionaliteit hand in hand met plezierig werken
Omdat een Fries melkveebedrijf (120 koeien) uit zijn jasje was gegroeid verhuisde het naar een nieuw bedrijf op 4,5 km afstand van het oude

Gewicht in de schaal

Antonie van Gelder: voor interessante Piemontesefokkerij gokje wagen
Het verhaal van een Hattemse vleesveehouder, die nu o.a. zo'n 50 Piemonteses bezit

Limousins in opfok

Betrouwbare cijfers zorgen voor stier die bij veestapel past
Terug wordt gekeken op 1 jaar dat een centraal opfokprogramma voor Limousinstieren in Nederland draait.

Dalende importtrend gekeerd

Aandeel buitenlandse stieren weer op 9.5 procent
3 artikelen: weergave van de Nederlandse belangstelling voor importsperma van melk- en vleesvee; een kijkje op een Amerikaans fokbedrijf met een van de meest gebruikte importstieren voor Nederland; en

Boer blijven

Mega-bedrijf van Jack Koopman draait op personeel
Ervaringen van een Nederlandse melkveehouder die in 1995 een voormalige Oost-Duitse staatsboerderij overnam, waar hij met 9 man personeel en met 750 zwartbonten 5,5 miljoen kg melk produceert

Stijgende lijn zet door

Jan Nijmeijer houdt veestapel bewust roodbont
Reportage van een Twents bedrijf, waar het exterieur en de productiecijfers de laatste jaren een opgaande lijn vertonen

Kick van keuringen

Familie Van Tilburg zoekt evenwicht in fokbeleid
De richting van het bedrijfsbeleid op een Gronings melkveebedrijf, waar men succesvol is op veekeuringen

Ruwvoer na Minas

Grasland blijft grootste ruwvoederteelt
Conclusies van een onderzoek naar de gevolgen van invoering van Minas voor de droge-stofgehalten van de verschillende ruwvoedergewassen in Nederland

Fokkerij uitbesteed

Maatschap Hop vertrouwt op SAP
Ruim 6000 Nederlandse melkveebedrijven nemen deel aan het Stieradviesprogramma. De ervaringen van een ervan worden weergegeven

Gezond gemengd bedrijf

Jo Kodde: "Koeien horen in de wei maar ook in de showring"
De melkveetak onder de loep van een gemengd bedrijf op Walcheren
right