Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

Tinholt, S.

Niet sneller naar de tien ton

Leeftijd bij overschrijding blijft steken op 15 jaar
Vanaf 1994 is het aantal tientonners per jaar nagegaan. Verder is een vaderbeeld gevormd van de 100 eerste tientonners en het vaderbeeld van de 100 meest recente tientonners.

Dieptepunt voorbij

Nederlandse zeldzame runderrassen nemen toe in aantal
Er is een stijging te bespeuren in het aantal Groninger blaarkoppen, Lakenvelders, Witrikken, en Friese roodbonten
right