Sitemenu

dinsdag 19 oktober 2021
left
content-main

Thomassen, I.

Veevervanging

Hoge gezondheidskosten op het hightechbedrijf
Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft 3 jaar na de start van het hightechbedrijf het diermanagement op dit bedrijf tegen het licht gehouden wat betreft de veevervanging en de relatief hoge gezondhei
right