Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

Strikwerda, R.

Hoe bruikbaar is en blijft de nettomelkgeld-index Inet?

Bij een nader onderzoek naar de juistheid van de netto-melkgeldindex is gebleken dat het niet nodig is om deze bij te sturen.

Aandacht voor de fokkerij blijft bij de superheffing de moeite waard

Een drietal buitenlandse veeteeltkundigen geven hun mening weer over de fokkerij in de tijd van de superheffing. Melkkontrole en k.i. blijven meer dan ooit nodig.

Canadese fokkerij wist aan het evenwicht veel goeds te koppelen

Een beeld van de Canadese fokkerij aan de hand van interviews met de fokkers van de Roybrook en van de Hannover Hill stieren

618 proefstieren van 1984

Een analyse van achtergrond en kansen
Een overzicht van de verwachtingswaarde van de proefstieren die in 1984 ingezet zijn, de meest gebruikte vaders en moedersvaders van de verschillende rassen en de veranderingen ten opzichte van vorig

Natuur laat zich slechts stapje voor stapje manipuleren

Op een symposium in Leeuwarden werd aandacht geschonken aan allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de rundveefokkerij.

Automatisering en de gevolgen voor de organisatorische opbouw

De automatisering op het gebied van de rundveehouderij breidt zich uit en dat zal tevens een andere opbouw van de organisatie met zich meebrengen, onder andere minder veeverbeteringsinstellingen.

Dertig idealistische jaren op De Vaan (1)

Ongekende hygiëne in de melkstal en gedurfde inteelt bij het vee zorgden voor een unieke onderneming
Deel 1 in een serie van 2 met het verhaal van een hygiënische melkstal, De Vaan, als nieuwe vestiging in het noorden van Rotterdam, in 1908 in gebruik genomen

Veeteelt start in roerige tijd

Nationale veeverbeteringsorganisatie kreeg in 1984 behoefte aan een eigen tijdschrift - 25 jaar Veeteelt
25 jaar geleden nam Gerrit Stapel – de voorzitter van het voorlopige bestuur van het nieuw gevormde NRS (syndicaat) – het allereerste exemplaar van Veeteelt in ontvangst.
right