Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

Strikwerda, R.

Exterieur belangrijk in dienst van efficiënte productie

Andries Osinga zag de modernisering van de veehouderij als maatstaf
Op zijn negentigste verjaardag blikt Andries Osinga terug op zijn turbulente loopbaan als bestuurder. Via de ki van Arum naar het NRS in Arnhem.

Er is reden om zeldzame runderrassen met zorg te omringen

Er wordt aandacht geschonken aan de zeldzame rundveerassen in ons land en als zodanig worden genoemd: Lakenvelders, Witrikken en Baggerbonten.

Stagnatie bij vleesindex verhinderde de doorbraak van de oormerken

Op 10 juni 1983 werd het eerste oormerk aangebracht in het kader van het identificatie- en registratiesysteem voor nuchtere kalveren in Nederland. Na 3 jaar wordt een voorlopige balans opgemaakt.

Nieuwe Nederlandse produktierekord kwam weer van Koeponbedrijf

Reportage van een Leusdens melkveebedrijf met prima resultaten, waar al heel vroeg begonnen is met de koeien te laten insemineren met sperma van Canadese stieren

TEAM-programma geeft veel gewicht aan volle zusters van proefstieren

Via het speciale TEAM-programma, een samenwerkingsverband tussen alle Canadese k.i.-verenigingen en de universiteit van Guelph, wil men in Canada bereiken dat fokstieren 2 jaar eerder dan nu kunnen wo

Surinaamse melkveehouderij moet uit een heel diep dal komen

Inzichten na een eerste verkennend bezoek aan Suriname van twee Nederlandse deskundigen die adviezen moeten geven voor de verbetering van de k.i.-organisatie aldaar

Internationale lijst van fokstieren

De februari-editie van de internationale stierenlijst van Veeteelt geeft een keur aan fokstieren uit Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Canada en West-Duitsland.
right