Sitemenu

woensdag 20 oktober 2021
left
content-main

Stapel, K.P.

Lang was de fokkerij in Groningen ook sterk op het exterieur georienteerd

Over de Groningse fokkerij, welke al in 1842 de eerste districtsstierenkeuring kende, die voor de zwartbonten tot de laatste wereldoorlog en voor de blauwkoppen tot ongeveer 1970 de toon aangaf

Uit ruim een eeuw suksesrijke Noordhollandse zwartbontfokkerij

Het een en ander uit de geschiedenis van de Noordhollandse rundveefokkerij, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de Stal Groneman.
right