Sitemenu

zondag 13 juni 2021
left
content-main

Smolders, E.H.H.

Begin Bioveem

In winter eiwitnorm moeilijk haalbaar op biologisch bedrijf
Behalve het vastleggen van gegevens over de grond, de gewassen en het vee op biologische melkveebedrijven wil het project Bioveem (BIOlogische VEEhouderij en Management) de verkregen ervaring en kenni

Biologisch en gezond?

Koeien op Bioveem-bedrijven nauwelijks gezonder in vergelijking met gangbaar
Een vergelijking naar ziekteproblemen bij koeien op 10 melkveebedrijven met een biologische bedrijfsvoering t.o.v. gangbare bedrijven

Gevarieerd menu

Biologische melkkoeien krijgen verschillende producten voorgeschoteld
Stil wordt gestaan bij de samenstelling van het voer van de 10 biologische bedrijven in het project Bioveem gedurende de afgelopen stalperiode
right