Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

Sebek, L.B.J.

Excretie te sturen

Algemene normen of uitscheiding per bedrijf?
Uit een vergelijking tussen de N-uitscheiding volgens de nieuwe normen voor mestproductie en de werkelijke uitscheiding, zoals die bij Koeien & Kansen-bedrijven is gemeten blijkt dit voor elk bedrijf

Verteerbaarheid geeft eerste indruk

Hoge VCOS vaak gepaard met weinig structuur, hoge passagesnelheid en tegenvallende vertering - voeranalyse
Uitleg omtrent de kengetallen voor verteerbaarheid op het voeranalyseformulier

Verschillende vormen van energie

Voor het produceren van een kg melk heeft een koe 460 VEM nodig - voeranalyse
Deel 2 van de serie Voeranalyse gaat over de VEM-waarde

Rond het afkalven

Twee droogstandgroepen beter dan één
Op bedrijven met hoogproductieve dieren is het verschil tussen het droogstandrantsoen en het melkveerantsoen groot.
right