Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

Schrooten, C.

Progesteronmeting in de melk

Mogelijke methode om fokken op vruchtbaarheid te verbeteren
In een studie op Wageningen UR zijn melkmonsters van dochters van 20 proefstieren onderzocht op de concentratie progesteron.

Fokprogram Nederland op stoom

Generatie-interval wordt korter
Ingegaan wordt op de achtergronden van de verkorting van het generatie-interval in de Nederlandse fokkerij, waarbij ook is gekeken naar de situatie in de VS en Canada

Jonge stieren als stiervader

Extra kansen in de fokkerij
De huidige stand van zaken omtrent verkorting van het generatie-interval door proef- en wachtstieren met een hoge verwachtingswaarde vroeg in te zetten

Waar liggen de grenzen?

Genetische winst op productie hoeft balans niet te verstoren
Door de gemiddelde fokwaarde exterieur, de gemiddelde fokwaarde uiergezondheid en de gemiddelde fokwaarde tussenkalftijd over de jaren 1982-1995 na te gaan heeft men getracht er achter te komen of er
right