Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

Schepers, A.J.

Stikstofverlies beperken

Ureum in melk bepalen om OEB in rantsoen te beoordelen
De vraag is in hoeverre het mogelijk is om aan de hand van het ureumgehalte in de melk de voedingstoestand van een dier te beoordelen

Vele faktoren beinvloeden het koecelgetal

Met behulp van gegevens verzameld door de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht is onderzocht welke factoren het celgetal beinvloeden

Grote schommelingen in celgetal

Voor een juiste interpretatie van het celgetal is het noodzakelijk om rekening te houden met de schommelingen in het celgetal.
right