Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

Schans, F.C. van der

Weidegang onmisbaar voor imago

Stimulerende maatregelen moeten koe in het grasland houden
Een zegsman van het Centrum voor Landbouw en Milieu gaat in op de oorzaken en gevolgen van de verminderde weidegang bij melkkoeien en op de mogelijkheden om weidegang te stimuleren

Vergelijking van proefstieren in de Verenigde Staten geselekteerd door Canada, Frankrijk, Nederland en VS

Een analyse van in 1986 t/m '90 in de VS geboren zwartbonte proefstieren, die in de VS, Canada, Frankrijk en Nederland zijn ingezet, geeft aan dat de invloed van basismateriaal uit de Verenigde Staten

Melkveebedrijf groter en groener

Om sterke maatschappelijke en economische positie te behouden gaat melkveehouderij veranderen
Een zegsman van het Centrum voor Landbouw en Milieu voorspelt de veranderingen die de Nederlandse melkveehouderij te wachten staat

Overschotten lager

Efficiente hoge melkproductie op De Marke
Verslag van de pogingen tot N- en P-efficientie op proefboerderij De Marke

Meer rendement MKS

Maiskolvensilage en maisstro oogsten in een werkgang
Ingegaan wordt op het verschil in rentabiliteit van maiskolvensilage en maisstro t.o.v. snijmais

Natuurlijk gezond

Verbeteren natuurlijke weerstand biedt kansen voor een gezondere veestapel
Aandacht voor het verbeteren van de natuurlijke weerstand bij runderen, waarbij ook de ontwikkeling van een melktest als indicator wordt genoemd
right