Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

Rougoor, C.

Jong gras

Graslandmanagement op hoogproductieve bedrijven
Gekeken is naar het graslandmanagement op bedrijven met uiteenlopende producties en naar de hiermee samenhangende saldo's

Bedrijfsintensiteit

Grote verschillen in saldo tussen bedrijven
Uit een analyse van Delar-gegevens blijkt dat bedrijven met een hoog saldo minder voer aankopen

Produktie en inkomen

Op lange termijn loont hoge melkproduktie
Berekeningen n.a.v. Delar-gegevens van 314 bedrijven voor de periode 1993-'94
right