Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

Reijs, J.W.

Stikstofverliezen beperken

Structuurrijk en eiwitarm voeren zorgt voor mest met minder stikstof
Kun je via aanpassingen in het rantsoen de samenstelling van drijfmest veranderen, zodat er minder stikstof verloren gaat in de bedrijfskringloop.

Belang kalveropfok onderschat

Enquete onder duizend veehouders geeft inzicht in praktijk van opfok kalveren
De centrale vraag was: hoe fokt de Nederlandse melkveehouder zijn kalveren op?

Veel vezels en eiwitarm

Bevat structuurrijk rantsoen voldoende voedingsstoffen om aan behoefte hoogproductieve koe te voldoen?
Met als doel de stikstofverliezen naar het milieu tot een minimum te beperken werden melkkoeien met structuurrijke en eiwitarme rantsoenen gevoerd, waarvoor onder proef- en praktijkomstandigheden de v
right