Sitemenu

woensdag 12 mei 2021
left
content-main

Raay, C. van

Nog 25.000 zwevende runderen

Tjeert de Boer: 'Werken aan klanttevredenheid is voor het I&R-bureau niet eenvoudig'
Een gesprek met het plaatsvervangend hoofd van het I&R-Bureau over ISO, UBN en zwevende runderen

Kollo, Konvoy en Kasimir

Volle broers vormen top van de Astra-ijsberg
Intensief gebruik van Jubilantdochter Astra heeft tot gevolg dat veehouders in Duitsland niet meer om deze familie met hoge exterieurvererving heen kunnen

Frisse lucht in de stal

DLV-projectleider Erik Pijnappels: 'Zijmuuropening kan niet groot genoeg zijn'
De stand van zaken in de ontwikkelingen op het gebied van zijmuurventilatie

Goedkope inrichting

Henk Blankenstijn: 'Roostervloer heeft zich bewezen' [: special: Koe en stal]
Met het oog op het dierenwelzijn geeft een melkveehouder z'n mening over z'n keuze voor een roostervloer en de boxafscheidingen in z'n ligboxenstal

Investeren in welzijn

Wim Bakker: 'Niet meer op klauwgebreken afvoeren' - special: Koe en stal
Ervaringen van een melkveehouder die rubberen matten in zijn ligboxenstal aanbracht

Bewust gebruik geneesmiddelen

Wiel van den Ekker: 'Nederland registreert beter voor melkvee, België voor vleesvee': special Gezondheid
Een Belgische en Nederlandse dierenarts spreken over het nut van een goede registatie en het gebruik van diergeneesmiddelen in beide landen

'Exterieurfokkerij is hobby'

Martin Alleleyn stopte met melken, maar zeker niet met werken
Het verhaal en de visie van een Limburgse veehouder (fokker van o.a. Bennet Caliber), die door omstandigheden met de melkveehouderij stopte

Toegevoegde waarde

Johan Martens: "Met 5.000 liter per koe ben ik tevreden" - 75 jaar 1929 2004 Aver Heino
Eén van de 3 genomineerde melkveehouders met een biologisch bedrijf (50 koeien voor 300.000 kg melkquotum) voor de onderscheiding als Melker van Morgen Award geeft zijn bedrijfsuitgangspunten aan

Totaal onafhankelijk

André Mulder: "Netto houden we evenveel over" - 75 jaar 1929 2004 Aver Heino
Eén van de 3 genomineerde melkveehouders met een biologische bedrijfsvoering (36 koeien voor 250.000 kg melkquotum) voor de onderscheiding van Melker van Morgen Award geeft zijn bedrijfsfilosofie aan

Eervolle vermelding Alma 2

Topper in kilogram vet en eiwit definitief droog gezet
De kwaliteiten en prestaties van de nu 20-jarige Alma 2, een Topsdochter van de familie van Weperen in Oosterwolde
right