Sitemenu

maandag 27 september 2021
left
content-main

Raay, C. van

Nederlandse koe wereldwijd

Fokko Tolsma: 'Met alleen een verhaal overtuig je niet'
De melkveehouderijadviseur voor exportorganisatie Veepro aan het woord over zijn pr-activiteiten voor de Nederlandse koe

Robot en visgraatsysteem

Willem Dotinga: 'We geven tegenwoordig meer management gerichte lessen'
2 woordvoerders van de praktijkschool Oenkerk geven een impressie van de huidige ontwikkeling in het praktijkonderwijs op hun school

"Onderscheidend en uniek"

Willem Muller en Wichert Koopman over het bestaansrecht van jubilerend Aver Heino - 75 jaar 1929 2004 Aver Heino
De oud-bedrijfsleider en zijn opvolger geven in een terugblik op deze praktijkonderzoekslocatie het bestaansrecht ervan aan

Familie van fokkerijliefhebbers

Jozef Buyens: "De vaarzen hoeven hier geen snelle start te maken"
Bedrijfsreportage van een Belgisch melkveebedrijf met 55 roodbonte koeien met een gemiddelde bedrijfsproductie van 7011 kg melk

Achterstand in IBR-bestrijding

Veepro-directeur Jan Venneman: "We boeken totaal geen progressie, terwijl landen om ons heen dat wel doen"
Een aantal zegslieden geeft z'n mening omtrent de situatie betreffende de IBR-bestrijding op Nederlandse en Belgische melkveebedrijven

Starters in Wisconsin

Rolf en Sander Penterman: "Het eerste half jaar hebben we amper slaap gehad
2 broers uit de Achterhoek geven hun ervaringen weer sinds ze in mei 2002 in de VS een eigen melkveebedrijf begonnen, waar ze nu 380 koeien melken

Kalverkolonie

Zevenduizend kalveren opgefokt volgens strak regime
Reportage van een Amerikaans bedrijf met 7.000 kalveren op 1 locatie. Men heeft plannen om het bedrijf verder uit te breiden naar 15.000 plaatsen totaal

Schuiven op de huiskavel

René Agten: "We beregenen nooit, drainage is eerder van toepassing" - special Verkaveling
Zoals op de bijgeplaatste luchtfoto te zien is liggen alle percelen aan dezelfde zijde van dit melkveebedrijf

Melken op hoog niveau

Karl Heinz Hahn: "Vermarkting van het fokpotentieel moet nog op gang komen"
Bezoek aan een Duits melkveebedrijf, dichtbij de Tsjechische grens op een hoogte van 530 m boven de zeespiegel, waar men een veestapel bezit met daarin vele buitenlandse bloedlijnen.

Gezond en veilig eten

Een toekomst met genetisch gemanipuleerd voedsel - voeding & ethiek
Een situatieschets rond het gebruik en de acceptatie van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) in de melkveehouderij, waarbij 2 veehouders en een ethicus hun mening geven
right