Sitemenu

vrijdag 4 december 2020
left
content-main

Raay, C. van

Beheersing van paratuberculose

Peter Franken: "Het uitroeien van para-tbc is te kostbaar en heeft geen draagvlak"
Najaar 2005 introduceerde het Paratuberculose Programma Nederland (PPN) een nieuw programma tegen para-tbc.

Zelfdiscipline levert arbeidsbesparing

Jan van der Zee: "De beste tijdscoach zit aan de keukentafel" [: Kerstspecial]: Alles op z'n tijd, de week van...
De 24-uurseconomie dringt zich met een toenemende arbeidsdruk op aan melkveebedrijven.

IJs van Ayrshires

Jaarlijks bezoeken 70.000 mensen Schotse recreatieboerderij
Een excursie, een wandeling op het melkveebedrijf of een bezoek aan de avontuurlijke speeltuin: de boerderij waar David en Wilma Finlay 11 jaar geleden startten met de verkoop van hun befaamde boerder

Herstellen vanuit de weerstand

Gerard Dijkstra: "Niet dat we geen penicilline meer gebruiken, we gaan er anders mee om" - special Diergezondheid
De ervaringen van een melkveehouder die sinds anderhalf jaar is overgestapt op het gebruik van het kruidenmiddel Microbioticum, een weerstandsverhogend middel op basis van een kruidenmengsel met alcoh

Biologische stilstand

LNV stelt biotechnologie ter discussie op Eko-congres
Het marktaandeel van biologische producten is nog ver weg van de beoogde vijf procent. Hoe de sector vooruitgang kan boeken, werd tijdens de Eko-dag besproken.

Boeren langs wegen en wallen

Gerard Nijhof: "Het beste kunnen we 's nachts inkuilen om het verkeer te omzeilen" - special Verkaveling
Een melkveehouder aan de rand van Hengelo vertelt hoe de ontsluiting van zijn bedrijfspercelen is en aan de hand van een luchtfoto kan men meekijken

Weidegebied tussen het water

Jaap Slingerland: "Veen is een grondsoort waar je op geboren moet zijn" - special Verkaveling
Aan de hand van een luchtfoto wordt de ligging van een Zuid-Hollands melkveebdrijf duidelijk t.o.v. de omliggende kavels

Verkoop fokmateriaal als speerpunt

Duits drietal kiest na jaren van kostenverlaging voor omzetverhoging
3 medewerkers van een staatsbedrijf namen na de Duitse eenwording de sprong in het diepe door met de melkveetak een eigen bedrijf op te zetten.

Coagulasenegatieve stafylokokken

Sarne De Vliegher: "De groep CNS is minder belangrijk dan andere mastitisverwekkers"
De Vliegher, dierenarts en onderzoeker aan de universiteit van Gent, beantwoordt vragen over CNS.

Droogstand in de praktijk

Bertho Boswerger: "Herstelperiode is nodig voor vaarzen en dieren met minder conditie"
Voercoöperatie ForFarmers onderzocht op 56 bedrijven het droogstandregime. Bedrijven met een droogstand van 7 tot 8 weken blijken gemiddeld een lager celgetal en een iets hogere productie te hebben
right