Sitemenu

vrijdag 4 december 2020
left
content-main

Raay, C. van

Van jaar- naar levensproductie

Nederlandse melkproducentes in 2005 door 8000-kg-grens én productiever in heel hun leven
De levensproducties van de aanwezige en van de afgevoerde dieren staan voor het eerst op de nieuwste MPR-jaaroverzichten van NRS.

Voldoende energie

Tjalma's veestapel overwint stofwisselingsziekten special: Koegezondheid
Op een Fries melkveebedrijf heeft men flinke rantsoenwijzigingen doorgevoerd om stofwisselingsziekten het hoofd te bieden.

Scorelijst bepaalt startpositie

Probleemloos presteren in de eerste 60 dagen van de lactatie - special: Koegezondheid
Na een inventarisatie van gezondheidsproblemen stelden ASG en GD richtlijnen op om met MPR-cijfers de diergezondheid rond het afkalven te kunnen beoordelen.

Hoogcelgetalkoeien consequent apart

Haverkates veestapel kampte met Staphylococcus non-aureus
Een veehouder (90 melkkoeien en 1.800 vleesvarkens) in Ambt Delden probeerde sinds augustus 2004 het celgetal van zijn veestapel te verlagen.

Drempels in de ligboxenstal

Gelein Biewenga: "Voorkom dat een vaars de hele stal door moet om bij het voerhek te komen" - special: Koe en Verkeer
Een huisvestingsdeskundige brengt de looplijnen voor de koeien in de stal onder de aandacht

Faber steelt de show

Ria 27 en Roza 68 koplopers in gestegen aantal excellente roodbonten
Presentatie van de koeien ingeschreven op roodbontbasis met minimaal 90 punten algemeen voorkomen (1 september 2004-31 augustus 2005); met daarnaast de vaarzen met minimaal 88 punten, de koeien op MRI

Lang leven in Groene Hart

Verhoef realiseert levensproductie bij afvoer van 50.968 kilogram melk
Omdat in het toptien-overzicht van Nederlandse topproducentes over het boekjaar 2004-2005 opvallend veel bedrijven uit het Groene Hart afkomstig waren, wordt hier de bedrijfsvoering van één van deze b

Variatie aan het voerhek

Nout Versteijnen: "De trekker gaat uit om de koeien te melken"
Reportage van een gemengd bedrijf met 125 koeien, 90 stuks jongvee, 9 ha suikerbieten, 9,5 ha aardappelen, 15 ha mais en 24,5 ha grasland.

Te snel ontslag voor oude koe

Lager vervangingspercentage van dubbeldoeldieren dan van melktypische koeien - special: Jongveeopfok
Vroeg of laat verdrijft nieuwe aanwas de oudere melkkoeien.

Van eigendom naar erfpacht

Grond omzetten naar groeivermogen met erfpachtfinanciering
Gewezen wordt op de mogelijkheid om als veehouder een deel van de grond te verkopen en dit vervolgens weer terug te pachten. Dit alles met het oog om over meer vermogen te kunnen beschikken.
right