Sitemenu

woensdag 5 augustus 2020
left
content-main

Raay, C. van

Intensieve selectie op jongvee

Tonny en Jan Beukerink: "We hoeven niet veel te overleggen, de taken zijn gewoon verdeeld"
Bedrijfsreportage uit Overijssel, waar 2 broers een bedrijf met 110 stuks roodbont melkvee runnen.

Kosten controleren

Peter Verhagen brengt via computerprogramma voerkosten in beeld
Sinds een jaar hebben de voerkosten van een Limburge melkveehouder (80 roodbonte koeien voor een quotum van 640.000 kg) extra de aandacht sinds hij als testpersoon betrokken is bij de ontwikkeling van

Spoor bijster?

Verbeteren mineralenvoorziening via bemesting
Gewezen wordt op het belang van mineralen en spoorelementen bij de bemesting van grasland. In het bijzonder worden genoemd: kobalt, koper, mangaan, natrium, zwavel en selenium

Gesignaleerd door Stadel

Algemeen kampioenschap voor Vlaamse Tulipdochter Reina
De roodbontfokkers toonden tijdens de Belgische nationale keuring hun topdieren, waarbij van de stier Stadel veel nazaten gunstig eindigden

"Zien hoe pink uitgroeit tot melkkoe"

Jan en Sigrid Bron combineren opfokbedrijf met ontvangsterbedrijf voor ET
Een bezoek aan een jongveeopfokbedrijf, waar de kalveren op een leeftijd van 10 dagen komen en de vaarzen pas na het kalven terugkeren naar het geboortebedrijf

Stierkeuze centraal

Liefhebbers bepalen stierkeuze zonder programma
3 veehouders geven op een lezing aan hoe zij hun stierkeuze bepalen

Keer per dag

Resultaten zijn afhankelijk van het totale management - special kalveropfok
Een specialist geeft commentaar bij de mogelijke overstap naar éénmaal daags melk voeren bij de kalveropfok om arbeidstijd te besparen

Melk op verzoek

Op alle bedrijven is instelling van automaten uniek - special kalveropfok
Een vertegenwoordiger van de leverancier van kalverdrinkautomaten geeft commentaar erbij

Minder tijd voor kalveren

Hans Wansink: 'Het grote punt in jongveeopfok is de aandacht' - special kalveropfok
Specialisten geven hun mening t.a.v. arbeidsbesparende mogelijkheden bij de kalveropfok

Meer aandacht voor voeding

Marc Roex: 'Een goed management en je bent op weg naar een hoge productie'
Een gesprek met een Belgisch melkveehouder (75 melkkoeien met een gemiddelde productie van 9.500 kg melk met 4,02 procent vet en 3,37 procent eiwit) over z'n management
right