Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

Raay, C. van

"Weiden is goedkoper"

Smakelijk gras op een kleine huiskavel is de uitdaging voor Van Essen - het project Koe & Wij [1]
De broers Van Essen draaien met 140 melkkoeien en een huiskavel van 28 ha mee in de groep 'Kleine huiskavel' van het project Koe & Wij.

Combinatie met rood en zwart

Onverminderd populaire Kian streeft af op status meestgebruikte stier 2005-2006
Achtergronden van de betekenis van deze Andrieszoon

Fokkerij baseren op economie

Kees Wantenaar: "Voor de zuivel blijft verandering van de vet-eiwitverhouding belangrijk" - NRM06 interview
In een interview wordt o.a. aan de Campina-voorzitter gevraagd op welke wijze de fokkerij de zuivel verder zou kunnen verbeteren

Uitwisseling van gegevens

Henk van der Zwaag: "De veeverbetering heeft veel invloed door het fokken van gezonde koeien" - NRM06 interview
Een vraaggesprek met de GD-manager Veehouderij over de betekenis van de veeverbetering voor de gezondheidsstatus van het Nederlandse melkvee

Trage start sperma seksen

Volgend jaar gesekst sperma van Nederlandse en Vlaamse stieren
Weergave van de stand van zaken betreffende de toepassing van gesekst sperma in de rundveehouderij, waar te hoge kosten en te lage bevruchtingsresultaten nog steeds de voornaamste drempels zijn.

Informatie snel in de praktijk

Ruud Huirne: "De markt bepaalt of we onderzoek kunnen blijven doen" - NRM06 interview
Na een schets van de opbouw van Animal Sciences Group en het aandeel fokkerij binnen de opleidingen in Wageningen beantwoordt de directeur ASG vragen over samenwerking tussen Wageningen en de veeverbe

Fokken op balans

Johan en Hylke van der Gaast: "In onze veestapel tref je geen showkoeien"
Vader en zoon geven inzicht in de uitgangspunten van de fokkerij op hun Friese melkveebedrijf

Kritische kijk op koeien

Gerrit Hinsenveld: "Sommige mensen verwarren inhoud met een buik"
De visie van een Almelose melkveehouder (ruim 60 roodbonte koeien). Zijn doel is functionele keuringskoeien, waarmee hij streeft naar 10.000 kg melk met 3,70 procent eiwit

Kweek onder controle

Dirk Hyndrikx: "In het voorjaar is de werking van glyfosaat op kweek minder"
Meningen van deskundigen over het juiste bestrijdingsmoment en -advies voor het tegengaan van kweek in graspercelen
right