Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

Posthumus, M.

Droog groenvoer

Wil Hartog: "Zomerse wei in winterse stal"
Een Noordhollandse groenvoederdrogerij benut z'n capaciteit naast het drogen van gras voor boeren ook voor een flink deel voor in eigen beheer geteeld gras en luzerne

Tien maal 100.000 kg melk

Nieuw rekord voor Hol-Stiensbedrijf
Aandacht voor het selectiebeleid op een 230 koeien tellend Fries bedrijf, waar over enkele weken de 10e koe de 100.000 kg-grens zal passeren

Agatha's verspreiden talentvolle genen onder zwart en rood

De Agathafamilie van de Woudhoeve in Oostblokker bewijst haar genetische aanleg op verschillende fronten. Al geruime tijd staan de nazaten van Agatha 84 in de belangstelling van vele KI-verenigingen

Toiletteren is precisiewerk

Voorbereiding steeds belangrijker voor goed keuringsresultaat
In woord en beeld de verschillende fases van het toiletteren

Roodbont in Randstad

Familie Koster fokte eigen veestapel uit afmelkers
Bedrijfsreportage (55 melk- en kalfkoeien en circa 65 stuks jongvee) uit de omgeving van Amstelveen, waar de stadsrand steeds dichterbij komt

Rust en continuiteit

Veehouders willen sneller melken maar geven niet toe op kwaliteit - melkwinning
Melkmachinefabrikanten geven hun mening over de huidige trend in melkstallen en -robots, terwijl daarnaast 4 melkveehouders hun voorkeur en ervaringen meedelen

Koefamilies hart in het bedrijf

Familie Agema bouwt met Minne Blanksma verder aan Skalsumerfokkerij
Reportage over de samenwerking tussen 2 melkveebedrijven in het Friese Kollumerpomp, waarvan 1 afkomstig is uit Schalsum bij Franeker en daar de Skalsumer Pietjesfamilie voortbracht

Koe en topprestatie

4 artikelen, waarvan 3 bedrijfsreportages uit Schiermonnikoog, Groningen en Gelderland, en een interview met een ID-DLO-onderzoeker, die vindt dat er meer gewerkt moet worden met de erfelijkheidsgraad

Koe en voer [Voeradviezen steeds beter]

5 artikelen in een thema: De Schothorst komt met een nieuw eiwitwaarderingssysteem, dat meer rekening houdt met de vorming van microbieel eiwit en de fermenteerbaarheid van het rantsoen; Een veehouder
right