Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

Posthumus, M.

Firma Bosma te Rutten: blaarkopkoe maakt plaats voor rode Holstein

Met de zuivere blaarkopkoe als basis heeft een veehoudersbedrijf in de Noordoostpolder, waarbinnen de fokkerij altijd een centrale plaats had, zich toegelegd op de opbouw van een Holsteinveestapel, wa

Gerrit Marsman schakelde over van gangbare naar ekologische veehouderij

Na een moeilijke overgangsperiode gaan de zaken in het 3e jaar ecologisch boeren duidelijk beter voor een polderboer (Noordoostpolder) die de stap waagde. Een reportage

Verschillende wegen in de handel van nuchtere kalveren

De verschillende wegen in de handel van nuchtere kalveren worden toegelicht. Via twee wegen kunnen nuka's [nuchtere kalveren] worden afgezet, namelijk via de markt of een opvangcentrum.

Melkveehouderij zal de komende jaren vooral extensiever moeten

Verslag van een symposium van het Genootschap ter bevordering van de Melkkunde over het thema: milieu en kwaliteit bij de melkproduktie
right