Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

Pol, H. van den

Sturen in het mestaanbod

Verplichte mestvewerking zorgt voor afvlakking van de pieken in het aanbod van mest - markt
Nu de verplichte mestverwerking in de wet is vastgelegd en de derogatie voor Nederland is verlengd, kan de mestmarkt de balans opmaken.
right