Sitemenu

vrijdag 30 juli 2021
left
content-main

Ploeger, H.W.

Maagdarmworminfekties bij kalveren: druk minimaliseren of optimaliseren?

Een overmatige bestrijding van worminfecties in het eerste jaar bij kalveren heeft een matig ontwikkelde immuniteit tot gevolg, hetgeen een negatief effect kan hebben op de latere gewichtstoename.

Vaker longworm bij koeien

Kans op uitbraak groter bij veehouders die jongvee op stal houden
Het is een typische kalverziekte, maar toch komen ook in melkveekoppels steeds vaker longwormuitbraken voor. Hoe komt dat? De faculteit voor Diergeneeskunde verrichtte een onderzoek
right