Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

Pelt, M. van

Waarde van betrouwbaarheid

Twee op de drie genoomstieren stijgen of dalen minder dan 42 punten nvi bij toename van de betrouwbaarheid
Met de komst van genomic selection is er een groep stieren bijgekomen, waarover meer bekend is dan alleen de verwachtingswaarde, maar minder dan van een stier met dochters.

Nvi, het fokdoel in cijfers

Door de praktijk gewenst type koe basis achter nvi - serie fokwaarden. Deel 7: Nvi
In het slotstuk van deze fokkerijserie wordt als laatste de vinger gelegd op de totaalindex nvi.

Melkproductie efficiënt verhogen

De fokwaarde laatrijpheid is niet geschikt als selectiecriterium voor productie - serie fokwaarden. Deel 5: Productie
De productiefokwaarden van stieren zijn gebaseerd op de producties, die dochters in de eerste drie lactaties realiseren. De berekening van de fokwaarden gebeurt via het ‘testdagmodel’.

Vooruitgang in uiergezondheid

Celgetal belangrijkste informatiebron omdat mastitis niet in grote aantallen wordt vastgelegd - serie Fokwaarden. Deel 6: Uiergezondheid/celgetal
Voor veel veehouders heeft het verbeteren van de uiergezondheid prioriteit.

Exterieurfokwaarden in de praktijk

In twintig jaar is de gemiddelde exterieurfokwaarde van de gekeurde vaarzen tien punten gestegen - serie Fokwaarden. Deel 4: Exterieur
Deel 4 in de serie fokwaarden is een variant op eerdere artikelen. Dit keer slechts een klein deel theorie over exterieurfokwaarden.

Op gezonde klauwen fokken

Kiandochters hebben ruim 20 procent minder klauwaandoeningen dan nakomelingen van Stadel - serie Fokwaarden. Deel 3: Klauwgezondheid
In april 2010 zijn voor het eerst fokwaarden voor klauwgezondheid gepubliceerd. Daarvóór was gericht fokken op een goede klauwgezondheid niet mogelijk.

Vinger achter levensduur

Koeien een jaar langer productief bij gebruik van de hoogste levensduurstieren - serie Fokwaarden. Deel 2: Levensduur
De gemiddelde levensduur van een groep dochters van een stier is eigenlijk pas definitief als de laatste koe wordt afgevoerd.

Vruchtbaarheid nadert omslagpunt

Positieve genetische trend binnen handbereik door gelijk inwegen van tussenkalftijd en non return - serie Fokwaarden. Deel 1: Vruchtbaarheid
Waaruit is de fokwaarde vruchtbaarheid opgebouwd en wat is de praktische vooruitgang bij het gebruik van een stier met fokwaarde 104?

Veehouders veranderen afvoerbeleid

Lage productie minder vaak, celgetal vaker reden voor afvoer
Voeren melkveehouders hun koeien tegenwoordig om andere redenen af dan 20 jaar geleden? Die vraag beantwoorden Wageningse onderzoekers.

Erfelijkheid van mastitis

Systematisch vastleggen mastitisgevallen verhoogt betrouwbaarheid van uiergezondheidsindex
Sinds mei 1988 registreren de praktijkcentra van Animal Sciences Group alle gevallen van klinische mastitis.
right