Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

Oldenbroek, J.K.

Kan de kalfsvleesproduktie van zwartbonten verbeterd worden door selektie?

De eerste resultaten van de Terwispelproef met betrekking tot de relatie tussen de eigenprestatietoets van de proefstieren en de kalfsvleesproduktiegeschiktheid van de nakomelingen worden geanalyseerd

Kan de kalfsvleesproduktie van M.R.IJ.-vee verbeterd worden door selektie?

Verslag en voorlopige conclusies over de dubbeldoelproef om de vleesindex van M.R.IJ.-stieren beter te onderbouwen. Het artikel gaat over de vleeskalveren.

Verkennend onderzoek geeft aan: vlees gaat niet ten koste van melk en exterieur

De stieren, waarvan indertijd kalveren werden aangekocht voor de Terwispel- en Dubbeldoelproef hebben nu bijna allemaal hun fokwaardecijfers voor produktie en exterieur.

Gebruik van somatotropine in de veeteelt: invloed op melk en vlees

Resultaten van het BST-vervolgonderzoek in Nederland werden tijdens een EG-bijeenkomst bediscussieerd door wetenschappers uit Europa en de Verenigde Staten.

Eigenprestatietoets en selektie op vleesproduktie bij zwartbonten

Een overzicht van de Terwispelproef. Hierbij werd het verband onderzocht tussen eigenprestatietoest van stieren en het nakomelingenonderzoek op kalfsvleesproduktie.

Passen de eenzijdige Jerseykoeien in het Nederlandse fokdoel?

De eerste resultaten van een proef waarbij zuivere Jerseyvaarzen vergeleken zijn met HF-, FH- en MRIJ-vaarzen voor wat betreft melkproduktie, vleesproduktie, melkbaarheid, exterieur en gewicht, klauwb

Mogelijkheden van de Nederlandse rundveefokkerij

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat voor de Nederlandse rundveehouderij de dubbeldoelkoe belangrijk blijft.

Energiebalans en conditiescore

Vragen over productie, gezondheid en vruchtbaarheid (1)
Uitleg over recente uitkomsten van Schots en Nederlands onderzoek betreffende selectie op melkproductie en voederefficientie

Heeft de zuivelindustrie wensen voor de melksamenstelling

Samenvatting van wensen vanuit de industrie naar voren gekomen tijdens gesprekken tussen een zuiveldeskundigen, veevoedingsdeskundigen en veefokkers
right