Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

Mourits, M.C.M.

Diergezondheidsfonds vernieuwd

Overheid betaalt eerder, maar niet vaker mee aan bestrijding besmettelijke dierziekten
De productschappen en het ministerie van LNV zijn het eens geworden over een aanpassing van het convenant Diergezondheidsfonds.

Afkalven binnen twee jaar

Versnelde jongvee-opfok economisch zeer aantrekkelijk
Onderzocht is wat de economische gevolgen kunnen zijn van een verkorting of verlenging van de opfokperiode op melkveebedrijven.

Model geen glazen bol

Economische modellen blijven nodig om weg te wijzen bij bepalen strategie MKZ-bestrijding
Aan het gekozen non-vaccinatiebeleid lag een modelberekening van de leerstoelgroep Agrarische Bedrijfseconomie van Wageningen Universiteit ten grondslag.

Belang kalveropfok onderschat

Enquete onder duizend veehouders geeft inzicht in praktijk van opfok kalveren
De centrale vraag was: hoe fokt de Nederlandse melkveehouder zijn kalveren op?
right