Sitemenu

dinsdag 11 augustus 2020
left
content-main

Middelkoop, J. van

Rijenbemestingsvorm maakt geen verschil

Alternatieven kunstmestrijenbemesting besparen niet op stikstof en fosfaat
Recent onderzoek van Wageningen UR Livestock Research kon met enkele alternatieve vormen van rijenbemesting geen extra benutting van stikstof of fosfaat aantonen.
right