Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

Meuwissen, T.H.E.

Optimalisatie van fokprogramma's

PWF - versus topfokprogramma
Wat is de positie van het 'aloude' proef-, wacht- en fokstierensysteem PWF ten opzichte van nieuwe programma's, waarin de top van de populatie centraal staat?

Selecteren op DNA-niveau

Genomic selection zorgt voor revolutie in fokkerij
10 jaar geleden waren het nog futuristische ideeën, nu is genomic selection in de fokkerijwereld het gesprek van de dag. Maar wat houdt het precies in?

Genetische winst en risico vergeleken in konventionele en moderne fokprogramma's

Met computerberekeningen is het vanouds gebruikte Proef-Wacht-Fokstieren (PWF)programma vergeleken met 4 alternatieve fokprogramma's om na te gaan wat de verschillen zijn in selectierespons en spreidi

Rekening houden met risico in de fokkerij

Doel van het artikel is aan te geven hoe het risico van een modern fokprogramma verlaagd kan worden zonder veel genetische vooruitgang in te leveren

Snelle erfelijke verbetering bij beperkte toename van inteelt

Om de kritieke inteelttoename te onderzoeken is een fokprogramma voor selectie op melkproduktie computermatig nagebootst, waarin het aantal en de leeftijd van de te selecteren stiertjes varieert, even

Extra genetische vooruitgang door selektie op secundaire kenmerken

Aandacht voor een studie, waarvan het doel was vast te stellen hoeveel extra genetische vooruitgang het selecteren op secundaire kenmerken kan opleveren in een open-nucleusprogramma.

Indexen koeien op helling

Verschillen bedrijfsvariatie in fokwaardeschatting
Uitleg van de achtergronden dat in het vernieuwde diermodel vanaf april rekening wordt gehouden met verschillen in bedrijfsvariatie.
right